2.6.20

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΤΗΣ
Το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου Κανονισμού Σχήματος Πιστοποίησης αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων προσώπων για τον κλάδο της Οινογνωσίας.

Περιγράφει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη λήψη της αίτησης, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, την χορήγηση, τη διατήρηση και την ανάκληση της Πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 και πρόσθετων απαιτήσεων που έχουν καθοριστεί εσωτερικά από την ΚΕΠ.

Το Σχήμα Πιστοποίησης Προσώπου ως ΟΙΝΟΓΝΩΣΤΗΣ αφορά άτομα τα οποία θέλουν να αποδείξουν τις γνώσεις τους στον τομέα της οινογνωσίας μέσω της πιστοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κανονισμός περιέχει οδηγίες και πληροφορίες για υποψήφιους προς πιστοποίηση και πιστοποιημένους για:

• τη διαδικασία αίτησης προσώπων για την απόκτηση της πιστοποίησης
• τη διαδικασία αξιολόγησης των προσώπων για την απόκτηση της πιστοποίησης
• τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την αρχική πιστοποίηση
• τα κριτήρια για την επαναπιστοποίηση
• τις υποχρεώσεις της ΚΕΠ για την Αξιολόγηση, Χορήγηση, Χρήση, Διατήρηση και Ανάκληση της Πιστοποίησης
• τις υποχρεώσεις των πιστοποιημένων προσώπων


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα άτομα τα οποία θα αποκτήσουν την πιστοποίηση ως ΟΙΝΟΓΝΩΣΤΗΣ είναι άτομα - φίλοι του κρασιού, που αποδεικνύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους στον τομέα της οινογνωσίας μέσω της πιστοποίησης.

Επίσημος συνεργάτης Ελλάδας : Ιωάννα Δαβλέρη, Ευοιν ΕυανΔείτε την παρουσίαση του προγράμματος :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΒΛΕΡΗ

authorΟνομάζομαι Ιωάννα Δαβλέρη. Ως Χημικός, Οινολόγος και Γευσιγνώστρια εκτιμώ το καλό κρασί και την καλή παρέα.
Περισσότερα →ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ